Matemaatika

ja vene keele kõnepraktika

Математика и разговорная

практика эстонского языка

636-964-7924

 

Esmaspäevast-reedeni 08 kuni 14

С понедельника до пятницы с 08 до 14

 

Distantsõpe – koduõpe.

Дистанционное обучение – обучение дома.

 

Kas õppimine võib olla meeldiv? Loomulikult, kui see toimub turvalistes tingimustes. Sellised tingimused saab luua õppimisel/õpetamisel koduõpetajaga. Väga mugav, kui õppetöö võib toimuda mis tahes teile mugavas kohas: kodus, suvilas, autos (muidugi juhul, kui te ei juhi samal ajal autos). Peaasi, et on olemas arvuti või tahvel või telefon ja muidugi internet.

Может ли учеба приносить удовольствие? Вполне, если это учеба в комфортных условиях. Такие условия можно создать при обучении с репетитором. Например, очень удобно, когда обучение может происходить в любом удобном для вас месте: дома, на даче, в машине (если вы не за рулем), главное наличие компьютера, планшета, телефона и разумеется интернета.

 

Koostöö õpetajaga.

Взаимодействие с преподавателем.

 

Ka kõige usinamad õpilased ei ole võimelised materjalist aru saama esimese korraga. Võimalus esitada küsimusi, midagi täpsustada – on kuldväärne. Sellepärast valib üha enam inimesi interaktiivse õppe, mis toimub otse eetris, kui juhtme ühel pool on õpetaja ja teisel pool on õpilane.

Далеко не все ученики, даже самые прилежные, схватывают материал с первого раза, а возможность задать вопрос, что-то уточнить - она дорогого стоит. Поэтому все больше людей выбирают интерактивное обучение, которое проводится в прямом эфире, когда по одну сторону находится преподаватель, на другом конце провода - ученик.

 

Distantsõppe tingimustes on kättesaadavad järgmised eelised:

В условиях дистанционного обучения доступны следующие преимущества:

 

 • Tagatud õppija täielik anonüümsus
 • Обеспечена полная анонимность ученика
 • Õppetöö võib toimuda mistahes mugavas kohas
 • Обучение может происходить в любом удобном месте
 • Võimalus valida mugavat aega ja õppetunni pikkust
 • возможность выбора удобного времени и продолжительности занятия

 

Kuidas see toimib?

Как это работает?

1. Õpilane liitub ZOOM konverentsiga (link alguses)

 • Ученик присоединяется к ZOOM чату (ссылка в начале)

2. Õpetaja jagab oma valge tahvli.

 • Учитель дает общий доступ к белой доске.

3. Õppetöö käigus saab õpilane ja õpetaja samaaegselt joonistada ja kirjutada tahvlile.

 • В ходе учебной работы ученик и учитель могут одновременно рисовать и писать на белой доске.

4. Samaaegselt tahvli kasutamisega toimub vestlus õpilase ja õpetaja vahel.

 • Параллельно с использованием доски происходит беседа между учеником и учителем.

5. Õpilane fikseerib tunni lõpus kõne pikkuse minutites.

 • Ученик в конце урока фиксирует продолжительность урока в минутах.

 

Hind: 20 senti / minut.

 • Цена: 20 центов / минута

Õppetunni hind arvutatakse õppetunni pikkuse järgi minuti täpsusega.

 • Стоимость урока рассчитывается по продолжительности урока с точностью до минуты.

Õpilane saab tasuda õppetundide eest võttes aluseks fikseeritud minutite koguse.

 • Ученик может оплачивать уроки принимая за основу зафиксированное им количество минут.

 

Andmed pangaülekande tegemiseks:

Данные для совершения платежа:

 

Saaja - получатель -

KUNO TOMING

LHV Ettevõtluskonto:

EE467700771003926478

Предпринимательский счёт LHV