Matemaatika

ja vene keele kõnepraktika

Математика и разговорная

практика эстонского языка

636-964-7924

10 senti/minut

 

Esmaspäevast-reedeni 8 kuni 14

С понедельника до пятницы с 8 до 14

 

Sisene ZOOM konverentsi (link)

Войди в ZOOM конференцию

 

Kutistaja jagab valge tahvli.

Репетитор дает  доступ к белой доске.

 

Õppetöö käigus saad Sina ja kutistaja joonistada ja kirjutada tahvlile.

В ходе учебной работы Ты и репетитор можете рисовать и писать на белой доске.

 

Samaaegselt tahvli kasutamisega toimub vestlus eesti ja/või vene keeles.

Параллельно с использованием доски происходит беседа на эстонском и/или на русском языке.

 

Märgi konsultatsiooni lõpus üles selle kestus minutites.

В конце консультации запиши продолжительность консультации в минутах.

 

Konsultatsiooni hind kõigest 10 senti/minut.

Стоимость консультации всего 10 центов/минута.

 

Konsultatsiooni hind arvuta selle kestuse järgi minutites.

Стоимость консультации рассчитай по продолжительности консультации в минутах.

 

 

Andmed pangaülekande tegemiseks:

Данные для совершения платежа:

 

Saaja - получатель -

KUNO TOMING

LHV Ettevõtluskonto:

EE467700771003926478

Предпринимательский счёт LHV

 

Maksmine põhimõttel - ei meeldi ära maksa. Mingeid arveid ei esita, maksmine on vabatahtlik. Kui Sa arvad, et kasu ei olnud, siis maksta pole vaja.

 

Оплата по принципу - не нравится не плати. Никаких счетов, оплата добровольная. Если Ты считаешь что не было пользы то платить не нужно.